CÔNG TY TNHH MTV NHỰA TÝ LIÊN

 
 0917.993.959

Nền tảng chiến lược


  • Tý Liên là một thương hiệu nhựa gia dụng được người tiêu dùng trong nước và quốc tế ưa chuộng.

  • Tiên phong phát triển những sản phẩm mới có tính ứng dụng cao, đẹp hơn, mới lạ, tiện dụng, thân thiện với môi trường, phù hợp với nhu cầu của xã hội. 
  • Đóng góp phát triển ngành, hỗ trợ và phát triển cộng đồng, địa phương,  
  • Tạo dựng một môi trường làm viêc chuyên nghiệp năng động, chăm lo đời sống cho cán bộ nhân viên và người lao động trong toàn Công ty để tạo sự gắn bó, cống hiến, sáng tạo.
  • Tôn trọng đối tác, khách hàng, hợp tác trên tinh thần đôi bên cùng có lợi và mở rộng hợp tác Quốc tế.
  • Sáng tạo không ngừng đạt để đến sự hoàn hảo của sản phẩm để thương hiệu trường tồn với thời gian, tạo niềm tin cho khách hàng.
  • Nghiêm túc, chuyên nghiệp, luôn đổi mới và hội nhập

Tin mới