CÔNG TY TNHH MTV NHỰA TÝ LIÊN

 
 0917.993.959

Chứng nhận – Giải thưởng

Với những đóng góp tích cực trong công cuộc phát triển đất nước nói chung và ngành nhựa Việt Nam nói riêng, Tý Liên đã vinh dự nhận được nhiều huân chương, chứng nhận và những danh hiệu cao quý, tiêu biểu như 

  • Chứng nhận ISO 9001 : 2008
  • Chứng nhận hợp quy 15.913-HQ5-16
  • Chứng nhận HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2016
  • Thương hiệu tiêu biểu 2012
  • Danh hiệu Thương hiệu Việt uy tín chất lượng
  • Danh hiệu Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam 2012
  • Danh hiệu Dịch vụ sản phẩm xuất sắc

Chứng nhận ISO 9001 : 2008


Chứng nhận hợp quy 15.913-HQ5-16


Chứng nhận HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO 2016


Thương hiệu tiêu biểu 2012


Danh hiệu Thương hiệu Việt uy tín chất lượng Danh hiệu Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam 2012 

 

Tin mới